Ilava sa nachádza na Považí v Trenčianskom kraji a je zároveň aj okresným mestom. Známa je hlavne nápravnovýchovným ústavom, ktorého história siaha do dávnej minulosti a spája sa s Ilavským hradom na mieste ktorého stojí už takmer 150 rokov tunajšia Ilavská väznica. V historických prameňov sa uvádza rehoľa Najsvätejšej Trojice Trinitárov, ktorá v priestoroch...