Kedy je čas na výmenu plynového kotla

Plynové kotly vyžadujú údržbu: najlepšie sa vyhnete príliš skorej výmene kotla tak, že nezanedbávate pravidlá prevádzky kotla a aspoň raz do roka si necháte urobiť odbornú revíziu / čistenie kotla. Prevencia je vždy lepšia ako hasenie problému.

Niektoré problémy (s ktorými sa opravári kotlov stretávajú) sú banálne – napríklad vybité batérie v termostate, uzavretý prívod plynu, porucha elektrickej zástrčky… Niektoré problémy si bežný človek nevšimne, napríklad ak je málo vody v obehovom médiu alebo kotol je v prašnom prostredí. Kotly sa majú automaticky vypnúť, ak tlak vody klesne pod určitú hodnotu, snímač v potrubí nefunguje, prekročí sa maximálna teplota vody, kotol sa prehreje alebo horák stratí plameň alebo plameň je žltý (vďaka nečistote produkuje oxid uhoľnatý)… Porúch môžu byť desiatky vrátane klasiky, že zhorí nejaká súčiastka, napríklad kondenzátor v elektronike a tak ďalej a tak ďalej.

Ako sme si povedali – kvalitný nezanedbávaný servis plynových kotlov výrazne predlžuje ich životnosť. Ak však plynový kotol začne ľudovo povedané odchádzať, spoznáte to podľa týchto znakov (a viete, že sa musíte poradiť s technikom):

  • Vyšší vek a poruchovosť. Ak sa začnú množiť drobné opravy a výmeny súčiastok a kotol má už viac ako 15 či 20 rokov, zrejme dochádza k záverečnému bodu svojej životnosti.

  • Kotol začína hučať. Akékoľvek buchotanie, vŕzganie a akýkoľvek iný – dovtedy nezaznamenaný zvuk – sú jasným indikátorom, že potrebujete zavolať do servisu a že kotol môže mať poruchu.

  • Účty za energiu nesedia. Kotol strácajúci efektivitu môže mať drobný problém s filtrami, alebo iný vážnejší problém. Neoplatí sa čakať a platiť viac a viac – novšie kotly sú vždy modernejšie a úspornejšie než tie staré.

Samozrejme, plynové kotly meníme aj z bežných príčin – robíme stavebné úpravy v kotolni, našli sme lepší a bezpečnejší kotol, chceme pri predaji nehnuteľnosti zvýšiť jej cenu… to už záleží na tom či ktorom gazdovi, ktorý sa o kúrenie v domácosti stará.

Add a Comment