Ilava – mestečko na Považí

Ilava sa nachádza na Považí v Trenčianskom kraji a je zároveň aj okresným mestom. Známa je hlavne nápravnovýchovným ústavom, ktorého história siaha do dávnej minulosti a spája sa s Ilavským hradom na mieste ktorého stojí už takmer 150 rokov tunajšia Ilavská väznica. V historických prameňov sa uvádza rehoľa Najsvätejšej Trojice Trinitárov, ktorá v priestoroch hradu založila nemocnicu a zaslúžila sa o rozvoj duchovného života v meste.

Rehoľa Trinitárov sa o kláštor dobre starala, rozšírila jeho okolie o ovocnú a okrasnú záhradu, vybudovali nádvorie, vychovávali novicov a založili vysokú školu filozofickú. Významnou sa Ilava stala aj pivovarom. Ten si udržal svoju existenciu až do 20. storočia. V minulosti bola Ilava tiež miestom bankovníctva a vzdelanosti nakoľko tu sídlila evanjelická škola. V Ilave si môžu návštevníci pozrieť múzeum, v ktorom sa nachádzajú prírodovedné a historické expozície mesta. Za pozornosť stojí tiež zvonica v centre mesta.

Zvonica bola poškodená viacerými požiarmi, ba dokonca pri jednom z požiarov sa roztopili zvony. V súčasnosti je zvonica zrekonštruovaná má nový zvon, štvorcový pôdorys a novú strechu. V blízkosti zvonice sa nachádza bývalá fara, ktorá je dnes pekne zrenovovaná a jej priestory využíva súkromná firma. Aj rímsko- katolícky kostol zasvätený Všetkým svätým je krásnym a unikátnym miestom. Jeho zvláštnosťou je, že sa nachádza v priestoroch väznice, je zamrežovaný a umožňuje vstup len z jednej strany.

V priestoroch kostola ktorého interiér je zdobený bohatými maľbami si návštevník vychutná pravý pokoj a pookreje hlavne na duši. Medzi obdivuhodné prírodné pamiatky patrí Trinitárska tristo ročná lipa v miestnom parku. Aj socha svätého Floriána, patróna hasičov určite prispieva k pekným zážitkom návštevníkov. V súčasnosti sa nachádza v Ilave aj Obchodná akadémia . Prídite do mesta Ilava, spoznajte mesto na Považí a pokochajte sa pohľadom na jej históriu a prírodné krásy.

Foto: https://www.facebook.com/pg/iLoveILAVA

Add a Comment